Customer Geeks

De verborgen waarheid achter klantgedrag

Customer Geeks | customer journey

De Customer Journey

Hoogwaardige Customer Insights zijn cruciaal voor het succesvol werken met  Customer Journeys. Want daarmee wordt duidelijk hoe klantgedrag voortkomt uit diepe motivaties en ‘automatismen’ die (onbewust) ons (keuze-) gedrag bepalen. Het resultaat? Verrassend-nieuwe proposities die effectief inspelen op het brein van de klant.

Customer Geeks | customer insights research

Customer Insights Research

Customer Journeys, Persona’s e.d. zijn effectieve methoden om marketing, sales en service op de klant af te stemmen. Maar daarvoor zijn goede klantinzichten onontbeerlijk. Een goed klantinzicht is feitelijk, ondubbelzinnig en universeel (- van toepassing op de gehele doelgroep). En daar zijn wetenschappelijk-onderbouwde (kwalitatieve) onderzoekstechnieken  voor nodig.

Customer Geeks | persona development

Persona’s Design

Het gebruik van persona’s (klantprofielen) neemt snel in populariteit toe. Maar nog te vaak worden deze gebaseerd op demografische en/of lifestyle kenmerken, die onvoldoende discriminerend zijn voor gedrag en beleving. Customer Geeks heeft ruime ervaring in het ontwikkelen van effectieve, goed-discriminerende persona’s op basis van (emotionele) temperamenten.

Partijen die we al hebben mogen helpen met diepe inzichten:

Onze visie

Oplossingen in marketing, sales en service kunnen niet meer zonder goede Customer Insights. Kennis van motief, beleving en gedrag van de klant maakt oplossingen niet alleen effectiever, het biedt ook een rijke inspiratiebron. Maar dit betekent ook dat klantinzichten – meer dan ooit – betrouwbaar moeten zijn, en dat de aanlevering ervan moet passen in het tempo van bijvoorbeeld Design Sprints.

Blog