De verborgen waarheid achter klantgedrag

Customer Geeks | De verborgen waarheid achter klantgedrag

Wat wij doen

Iedere organisatie wil zijn klant goed begrijpen. Welke ervaring heeft de klant bij een organisatie? – En welke specifieke elementen zijn daar de oorzaak van? Welk gedrag vertoont de klant – en vooral waarom?

Goed inzicht in de klant opent deuren naar doorbraken in allerlei marketing-, sales- en servicevraagstukken:

  • Hoe kunnen we tevredenheidscijfers en NPS-scores verklaren en verbeteren?
  • Aan welke nieuwe diensten is er echt behoefte?
  • Hoe worden onze klanten loyaler?
  • Hoe moeten we onze doelgroep segmenteren?
  • Hoe kunnen we beleving (verder) verbeteren?
  • Wat zijn overwegingen in het aankoopproces/hoe maken onze klanten hun keuzes?
  • Wat zijn de werkelijke (diepe) behoeften van onze klanten?
  • Wat is een effectieve marketingcommunicatiestrategie?
  • Etc.

Customer Geeks levert deze klantinzichten.

We vertalen de uitkomsten van diepgaand,  kwalitatief onderzoek naar concrete inzichten. Maar kwalitatief onderzoek is een middel, geen doel op zich. Customer Geeks begeleidt bij de juiste interpretatie van  klantinzichten en helpt te vertalen naar concrete oplossingsrichtingen waar direct mee gewerkt kan worden. Zie hier een overzicht van wat belevingsonderzoek voor jouw organisatie kan betekenen.

Maatwerk hoeft niet duur te zijn

Iedere probleemstelling vraagt om een eigen onderzoeksopzet, een eigen proces en een eigen vorm waarin inzichten worden gepresenteerd. Dat is maatwerk. Maar dat betekent niet dat projecten meteen groot en duur worden. Veel vraagstukken zijn ook al met een beperkt aantal interviews op te lossen.

Maar dat betekent niet dat projecten meteen groot en duur worden. Veel vraagstukken zijn ook al met een beperkt aantal interviews op te lossen.

Opgebouwde kennis

Goede klantinzichten zijn wetenschappelijk onderbouwd. Alleen dan kunnen ze als feitelijk en betrouwbaar uitgangspunt voor oplossingen worden gebruikt.

Customer Geeks doet continu klantonderzoek in verschillende sectoren en bestudeert de nieuwste ontwikkelingen in economische psychologie en consumenten-psychologie. Hierdoor is een brede basiskennis ontstaan van de klant en ‘zijn behoefte, beleving en gedrag’.

Customer Geeks combineert bestaande kennis met nieuw onderzoek, om zo klantinzichten te vertalen naar bijvoorbeeld Customer Journeys, Customer Mindmaps© en/of persona-segmentaties. Bij deze aanpak betrekken we de opdrachtgever steeds maximaal. Door middel van interactieve sessies met medewerkers scherpen we de probleemstelling aan, maken we klantinzichten daadwerkelijk invoelbaar en sturen we op concrete oplossingsrichtingen.